Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I SA/Wa 998/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieodpłatnego nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 794/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-22

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przekazania prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 227/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa przez gminę prawa własności nieruchomości