Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 158/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie uchylenia decyzji komunalizacyjnej

I OSK 1178/09 - Wyrok NSA z 2010-06-29

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej

I OSK 576/09 - Wyrok NSA z 2010-02-22

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 193/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części

I SA/Wa 361/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia nieodpłatnie z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 682/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowa w przedmiocie nabycia nieodpłatnie z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 684/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia nieodpłatnie z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 258/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia[...] grudnia 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I SA/Wa 688/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 583/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-29

skarg E. S., D. P.i T. D. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
1   Następne >   +2   +5   10