Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I OZ 701/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi C. Z. o wymierzenie Prezydentowi Miasta O. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1895/05