Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Komunalizacja mienia X

I OSK 83/14 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 549/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-19

Sprawa ze skargi I. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności gruntu

I OSK 70/13 - Wyrok NSA z 2013-04-16

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Krakowie na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Małopolskiego

I SAB/Wa 32/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-10

Sprawa ze skargi B.H. , L.O. i B.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji

I SAB/Wa 95/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-11

Sprawa ze skargi [...] na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Inwestycji i Rozwoju w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SAB/Wa 190/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-16

Sprawa ze skargi B. J. na przewlekłe prowadzenie przez Wojewodę [...] postępowania w przedmiocie wniosku o wydanie decyzji