Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Skarżony Wojewoda X

II SAB/Gl 18/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-07-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie braku doręczenia decyzji odmawiającej potwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości

II SAB/Gl 43/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody Śląskiego w przedmiocie stwierdzenia nabycia prawa własności nieruchomości