Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II GSK 5295/16 - Wyrok NSA z 2018-03-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Gospodarki w przedmiocie odmowy zmiany zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej

II GSK 1851/18 - Wyrok NSA z 2019-01-09

Skarga kasacyjna na bezczynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie bezczynności organu w sprawie wniosku o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi

II GSK 1798/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi G. K. P. Sp. z o.o. w L.-N. na czynność Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o zmianę koncesji na obrót paliwami ciekłymi