Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Skarżony
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Gd 1051/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-03

Ponieważ zakupiona koncesja wydana przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej dla przewoźnika na wykonanie międzynarodowego transportu drogowego w zakresie przewozu towarów o wartości 40.000.000 zł stanowi prawo majątkowe, zatem koszt nabycia tego prawa należy uznać za wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji.

I SA/Po 753/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w K. w przedmiocie opłaty skarbowej

I SA/Lu 1434/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-03-19

Posiadanie wymaganych przepisami uprawnień jest niezbędnym warunkiem uznania transportu międzynarodowego za eksport usług.

SA/Bk 1159/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-09-03

Posiadanie koncesji jest nieodzownym warunkiem uznania przewoźnika jako uprawnionego przewoźnika drogowego, o którym mowa w par. 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług eksportu i importu niektórych usług /Dz.U. nr 39 poz. 175/.

III SA 604/97 - Wyrok NSA z 1998-08-19

skarg Wojciecha T. PH 'A.-R.' oraz PTF 'S.' na decyzję Izby Skarbowej w W. w przedmiocie opłaty skarbowej

I SA/Wr 77/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2001-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w O. w przedmiocie podatku od towarów i usług za 1995 r.

I SA/Kr 770/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1997-12-30

1. Uprawnienie do wykonywania międzynarodowego transportu drogowego wynikające z koncesji jest niezbywalne.~2. Skoro skarżąca spółka nie była uprawnionym przewoźnikiem drogowym, to nie miały do niej zastosowania przepisy szczególne, lecz ogólne. Oznacza to, że usługi międzynarodowego transportu drogowego rzeczy na odcinku krajowym podlegały opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki 22 procent, a na odcinku zagranicznym - według stawki '0' procent.

I SA/Łd 1219/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-08-13

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w P. w przedmiocie wymiaru opłaty skarbowej
1   Następne >   3