Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koncesje X
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II GSK 363/14 - Wyrok NSA z 2015-04-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w B. w sprawie ze skargi I. S. na przewlekłość postępowania M. W. K.-P. w sprawie wygaśnięcia koncesji na wydobywanie k. n.

II GSK 3113/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi '[A.]' Sp. z o.o. w P. na przewlekłość Głównego Inspektora Farmaceutycznego w przedmiocie wydania zezwolenia