Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ke 334/06 - Wyrok WSA w Kielcach z 2006-10-24

Sprawa ze skargi A. Sp. z o. o. w K. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy zwrotu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2003 roku

III SA/Gl 1429/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-12-17

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w W., oddział w S. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie zarządzenia w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług komunalnych

III SA/Gl 1977/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-12-02

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. w D. na czynność Prezydenta Miasta R. w przedmiocie innych koncesji i zezwoleń

II GSK 282/08 - Wyrok NSA z 2008-07-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezydenta Miasta Ś. w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych