Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Po 148/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wstrzymania robót budowlanych i nałożenia obowiązku przedłożenia dokumentów

II SA/Gd 204/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku wykonania określonych czynności w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem

I OZ 1058/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi A. Z. na akt Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy nr [...] w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej

II SA/Gd 406/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-08-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Lu 305/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-08-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Inspektor Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od pisma dotyczącego braku podstaw do interwencji w sprawie zalewania mieszkania

II OZ 1038/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu zawarte w pkt V wyroku tegoż Sądu w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie wstrzymania użytkowania obiektu budowlanego

II SAB/Łd 62/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. w przedmiocie katastrofy budowlanej

II SA/Gl 174/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-05-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Katowicach w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie w przedmiocie kosztów postępowania w sprawie wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Łd 284/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-28

Sprawa ze skargi A.O. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi w sprawie II SAB/Łd 108/16 w przedmiocie bezczynności organu w sprawie prawidłowości wybudowania budynków gospodarczych

II SAB/Łd 36/20 - Wyrok WSA w Łodzi z 2020-05-28

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie prawidłowości wybudowania budynku gospodarczego