Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OSK 2073/16 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Wniosek w przedmiocie kosztów wyroku NSA w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie znak ZU...

II SA/Rz 716/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty stałej za pobór wody powierzchniowej

II SA/Łd 47/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w S. w przedmiocie opłaty zmiennej za pobór wód podziemnych

II SA/Sz 1224/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-08-06

Zażalenie na rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania zawarte w pkt II wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni w G. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie...

III SA/Gd 1176/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2021-01-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w przedmiocie ustalenia opłaty zmiennej za usługi wodne