Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SA/Op 4/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-05-11

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej

I OZ 1058/17 - Postanowienie NSA z 2018-04-18

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2 wyroku WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania w sprawie ze skargi A. Z. na akt Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m. st. Warszawy nr [...] w przedmiocie opłaty za udostępnienie informacji publicznej

I OSK 852/16 - Postanowienie NSA z 2018-06-19

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Wa 199/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-08-28

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 851/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-20

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie IV wyroku WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na bezczynność Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wa 1316/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-25

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania, zawarte w pkt 2 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Sp. z o.o. z siedzibą nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SA/Łd 79/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-10-10

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

VIII SA/Wa 553/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Orkiestry Kameralnej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ke 25/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-09-28

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ke 51/18 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2018-07-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w sprawie udostępnienia informacji publicznej
1   Następne >   2