Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OZ 251/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Zażalenie nazwa: Minister Infrastruktury i Rozwoju) na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w pkt 2 sentencji wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie wymierz...

I OZ 177/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-24

Zażalenie na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia ...

I OZ 154/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie odmowy podjęcia postępowania administracyjnego

I OZ 419/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania Ministra Infrastruktury i Budownictwa do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 2802/15 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i R...

I OZ 392/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-04

Zażalenie na postanowienie w zakresie kosztów zawarte w punkcie drugim wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju oku nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II GZ 386/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego VI Wydziału WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I OZ 517/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OZ 336/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie drugim sentencji wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 466/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV w sprawie ze skarg K. K. i J. K. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 628/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-17

Zażalenie na rozstrzygnięcie o zwrocie kosztów postępowania zawarte w wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   3