Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

III SA/Łd 1216/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-03-08

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia[...] r. nr[...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie rozwiązania stosunku pracy z radną powiatu [...]

IV SA/Wa 1974/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-25

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Wr 749/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II OZ 249/16 - Postanowienie NSA z 2016-03-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Kielcach w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Po 1157/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-02-04

Skarga M. G. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania zarządza zwrot na rzecz skarżącego kwoty 100 (słownie: stu) zł z tytułu nadpłaconego wpisu od skargi. /

II SA/Go 77/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-05-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

II SA/Gl 903/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie o wymeldowanie na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

III SA/Łd 1165/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-05-24

skarg T. R. i Rady Miasta K. na zarządzenie zastępcze Wojewody [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

VII SAB/Wa 53/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-19

Wniosek adwokata W. S. w sprawie ze skargi T.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...]

IV SA/Wr 680/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-06

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności części uchwały nr XI/61/2015 Rady Gminy Czernica w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami działającymi na terenie Gminy Czernica w zakresie objętym zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym
1   Następne >   +2   +5   +10   17