Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

III SA/Łd 626/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-11-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności pisma Burmistrza Gminy i Miasta Błaszki

II SA/Po 793/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody w przedmiocie przyjęcia gminnego programu osłonowego

I OZ 1319/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

III SA/Łd 555/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-11-08

Skarga Miasta Łódź na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z 19 maja 2016 r. znak PNK-I.4131.267.2016 w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie stosowania się władz Łodzi do wyroków Trybunału Konstytucyjnego

III SA/Łd 471/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-11-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zgłoszenia propozycji nazewnictwa ronda w Zduńskiej Woli

II SA/Gl 708/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego w kwestii wniosku uczestnika postępowania [B] Sp. z o.o. w

II SA/Łd 471/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-11-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wypłaty odszkodowania z tytułu ograniczenia prawa własności nieruchomości

II SA/Gl 780/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zmiany nazwiska, w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej

IV SA/Wr 306/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-11-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr XVII/105/16 Rady Miasta Kamienna Góra w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie się

II SA/Łd 564/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę
1   Następne >   2