Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 000 X

I SO/Łd 1/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-18

Wniosek o przyznanie zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie z wniosku W. S. o wymierzenie grzywny Dyrektorowi Izby Skarbowej w Ł. za nieprzekazanie w terminie skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Ł. w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji odmawiającej uchylenia decyzji w sprawie odpowiedzialności podatkowej płatnika z tytułu niepobrania i niewpłace...

II SO/Łd 2/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika z urzędu w sprawie dotyczącej skargi J. H. na bezczynność Starosty [...] w zakresie rozpatrzenia wniosku J. H. oku

II SO/Łd 12/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-11-05

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w zakresie kosztów postępowania

II SO/Łd 18/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-04

Wniosek w przedmiocie skargi na bezczynność w sprawie warunków zabudowy

II SO/Łd 31/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze wniosku S. M. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w B. grzywny w trybie art. 55 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi za nieprzekazanie skargi na przewlekłe prowadzenie postępowania w przedmiocie załatwienia sprawy dotyczącej wybudowania budynku mieszkalnego

III SO/Łd 6/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-07-27

Wniosek K. K. w sprawie ze skargi K. K. o wymierzenia grzywny Rektorowi Wyższej Szkoły [...] w Ł. w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

III SO/Łd 9/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-01-31

Zażalenie na postanowienie zawarte w punkcie 2 postanowienia w sprawie z wniosku K.K. w przedmiocie wymierzenia Rektorowi Uniwersytetu [...] grzywny za nieprzekazanie skargi na bezczynność