Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OW 7/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania pozwolenia wodnoprawnego w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco o...

II SAB/Ke 18/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie szkód będących następstwem pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Lu 413/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-12

skarg Spółki . na decyzję Starosty w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki

II SO/Gd 11/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-06-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w sprawie wniosku Z. M. o wymierzenie grzywny Staroście z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania w sprawie likwidacji urządzenia wodnego