Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Bd 768/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-07-10

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 719/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Zażalenie na zarządzenie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ke 129/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Kr 1257/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-28

Skarga R.D. na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Ke 79/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Rz 346/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy nałożenia obowiązku partycypacji w kosztach utrzymania rowów

II SA/Wr 42/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-12-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego

II SA/Wr 121/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na szczególne korzystanie z wód powierzchniowych dla potrzeb stawów rybnych

II SA/Go 454/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-09-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w sprawie stwierdzenia nieważności Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w sprawie weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy na okres od [...] r. do [...] r.

II SA/Po 783/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-02-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenie nieważności uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenie taryf dla zbiorowego odprowadzenia ścieków
1   Następne >   2