Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty sądowe X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 641/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-30

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie przyjęcia na aplikację ogólną

IV SA/Wr 272/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-05-27

Sprawa ze skargi R. S. na orzeczenie Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W. w przedmiocie zdolności do zawodowej służby wojskowej

I OSK 416/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-09

Wniosek w przedmiocie ustalenia zwaloryzowanej równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę

II SA/Bd 117/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2010-06-24

Wniosek o przyznanie o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi R.P. na działalność Związku Zarządców Nieruchomości [...] [...] w przedmiocie administrowania budynkiem wspólnoty mieszkaniowej

IV SA/Gl 353/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-12-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

II SA/Po 897/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-05

Sprawa ze skargi K. L. na orzeczenie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. w przedmiocie kary dyscyplinarnej

II SA/Po 104/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-19

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w P. w przedmiocie dodatku służbowego

II SO/Po 11/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-08-09

Wniosek A. L. o wymierzenie grzywny organowi w związku z niezastosowaniem się do obowiązku przekazania skargi oraz akt sprawy i odpowiedzi na skargę

IV SA/Gl 548/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Okręgowego Inspektora Pracy w K. w przedmiocie inspekcji pracy

I OZ 123/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   +2   +5   +10   44