Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Gl 1811/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-07-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości rolnej na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej E. P.

II SA/Gl 1022/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej o przyznanie mu kosztów pomocy prawnej udzielonej skarżącej z urzędu

II SA/Gl 961/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącego adwokata J.B. o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

II SA/Gl 1811/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości rolnej na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącej E. P.

II SA/Gl 339/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-09-18

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na własność Skarbu Państwa