Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X

II SA/Rz 768/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] nr [...] w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiącej mienie komunalne

II SA/Rz 135/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-07-12

Skarga MP na uchwałę Rady Gminy [...] w przedmiocie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości