Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SAB/Go 3/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-24

Sprawa ze skargi S.G. na przewlekłe prowadzenie wznowionego przez Wojewodę postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórki sieci elektroenergetycznych