Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OZ 169/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej

I OZ 393/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie wniosku o wyłączenie sędziego w sprawie ze skargi Z. W. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Warszawie sygn. ak...

I OZ 392/09 - Postanowienie NSA z 2009-04-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nabycia przez powiat z mocy prawa własności nieruchomości zajętej pod drogę

I OZ 714/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego

I OZ 44/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa , nr [...] w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania postanaw...

II GZ 171/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego VI Wydziału WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy

I OZ 972/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 564/09 - Postanowienie NSA z 2009-05-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/...

I OZ 575/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1536/08 wzywające S. W. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1536/08 odrzucające zażalenie S. W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 1536/08 o odrzuceniu skarg...

I OZ 579/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. W. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie z dnia 1...
1   Następne >   2