Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OZ 1033/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012

II OZ 804/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 191/11 w zakresie wpisu sądowego od zażalenia E., J. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 191/11 w zakresie odrzucenia zażalenia Z. W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 191/11...

II OZ 78/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. L.,...

II GZ 87/12 - Postanowienie NSA z 2012-03-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury ; nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II OZ 1350/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-10

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak [.....

II OZ 805/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 191/11 w zakresie wpisu sądowego od zażalenia J., E. i J. L. od postanowienia WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 191/11 w zakresie odrzucenia zażalenia E., J. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SA...

I OZ 628/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji