Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

I OZ 447/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I OZ 461/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , znak [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość