Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

V SA/Wa 117/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zwrotu dofinansowania ze środków unijnych

IV SA/Wa 62/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-30

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za zastępstwo prawne wykonane na zasadzie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym w pierwszej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 2735/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-18

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 1 stycznia 1999 r. własności nieruchomości