Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 1883/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie IV wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B., E. K. i G. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności orzeczenia

I OZ 1898/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-10

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania sądowego zawarte w punkcie 5 wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. B., E. K. i G. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OZ 402/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-26

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w części dotyczącej wywłaszczenia nieruchomości oraz umarzającej postępowanie w części dotyczącej odszkodowania

II OZ 146/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-21

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania G. M. do uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak ... w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 1646/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I OZ 757/18 - Postanowienie NSA z 2018-08-31

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II OZ 662/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 513/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie J. L. na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OZ 1085/18 - Postanowienie NSA z 2018-11-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia [...]r., znak: [...] w przedmiocie nabycia nieruchomości z mocy prawa z dniem [...] r.

I OZ 971/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-18

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania