Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Wr 488/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie przeniesienia decyzji Prezydenta W. Nr [...] o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę

II SA/Ke 764/05 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2005-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę

II OZ 13/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-08

Zażalenie na decyzję Wojewody Małopolskiego w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego