Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Kr 1188/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 202/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-05

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SO/Wa 18/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-03

Skarga 'M.' Spółka Komandytowa z siedzibą w S. na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie wniosku o zasądzenie kosztów

II SA/Gl 266/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania określonych robót budowlanych

II OZ 1379/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Olsztynie w przedmiocie wniesienia odrębnych podań

II SA/Wr 498/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody D. w przedmiocie odmowy wydania decyzji o niezbędności wejścia na teren sąsiedniej nieruchomości celem wykonania robót budowlanych

II SA/Łd 643/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-12-03

Skarga M.L., B. L. i T. L. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania

II SA/Go 16/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wznowienia postępowania

II SA/Kr 1298/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-08-28

Skarga B. C. i S. C. na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 175/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-16

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji Prezydenta Miasta L. w sprawie zmiany sposobu użytkowania części piwnicy w budynku przy ul. S. R. [...] w L. oraz zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na budowę
1   Następne >   +2   +5   7