Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

VII SA/Wa 2032/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

II SA/Bd 1218/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na odbudowę budynku

VII SA/Wa 1218/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-07-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 343/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego , Nr [...]

II OZ 812/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 2399/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie: zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 367/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego nr 99/12, znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bd 52/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-10-17

Skarga M.R. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 107/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji ostatecznej udzielającej pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek usługowy

II OSK 859/11 - Postanowienie NSA z 2012-10-10

Wniosek w przedmiocie zmiany ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu poz...
1   Następne >   +2   5