Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 57/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bd 1197/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-02-26

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za podjęte czynności w zakresie nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót

II SA/Lu 333/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji udzielającej pozwolenia na budowę w zakresie

II SA/Kr 1171/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-06

Wniosek w przedmiocie zwrotu opłaty w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

VII SAB/Wa 135/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-18

Wniosek w przedmiocie przewlekłego prowadzenia postępowania przez Wojewodę [...]

II SA/Łd 476/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-02-01

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę