Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 476/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-03-07

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skarg K. N. i P. N. na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na rozbiórkę

II OZ 174/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu oddalające wniosek uczestnika postępowania K. G. o zwrot kosztów zastępstwa procesowego zawarte w wyroku w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Dolnośląskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i u...