Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ol 237/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 158/12 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wniesienia sprzeciwu w sprawie wykonania robót budowlanych

II SA/Lu 1050/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-04-24

Skarga A. C. na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 269/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Mazowieckiego , nr [...] w przedmiocie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego

VII SO/Wa 2/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-23

Wniosek H. O. o zasądzenie kosztów postępowania w związku z uwzględnieniem przez organ skargi H. O. na postanowienie Wojewody [...] , Nr [...]

II SA/Go 24/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II SA/Go 24/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego