Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Ol 311/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-07-11

Wniosek w przedmiocie pozwolenia na budowę

II OZ 548/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-09

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie oku sygn. akt VII SA/Wa 2836/12 wzywające R.H. do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie oku sygn. akt VII SA/Wa 2836/12 o odrzuceniu skargi kasacyjnej R.H. od wyroku WSA w Warszawie oku sygn. akt VII SA/Wa 2836/12 oddalają...

II OZ 531/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gliwicach w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zgłoszenia wykonania robót budowlanych

II SA/Kr 469/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę