Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OSK 2666/12 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia poz...

II SA/Łd 93/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu w sprawie zamiaru wykonania przebudowy drogi dojazdowej do garaży

II SA/Łd 104/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-09

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bk 947/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 935/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej