Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 1012/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 416/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku M. K. o uzupełnienie wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 416/13

II SA/Lu 188/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę i przebudowę z a r z ą d z a zwrócić z urzędu stronie skarżącej kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej, którą wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa

II SA/Lu 871/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-27

Skarga E. K. na decyzję Wojewody L. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę; w zakresie wniosku E. K. o zwrot kosztów postępowania