Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1185/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Podlaskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Rz 230/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu do zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń

II OZ 1173/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-17

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie z 3 października 2013 roku, sygn. akt II SA/Rz 972/13 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego od skargi J.K. na postanowienie Wojewody Podkarpackiego z [...] sierpnia 2013 roku nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę

II SA/Łd 915/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-12-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę