Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OZ 410/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-12

Zażalenie na postanowienie Wojewody Łódzkiego w przedmiocie nałożenia grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku rozbiórki tymczasowego obiektu

II SA/Łd 399/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Łd 1049/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wznowienia postępowania zakończonego wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę

II SA/Go 281/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 1390/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Bd 1005/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bd 636/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej pozwolenia na wykonanie określonych robót budowlanych

II SAB/Go 3/15 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-24

Sprawa ze skargi S.G. na przewlekłe prowadzenie wznowionego przez Wojewodę postępowania w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę i rozbiórki sieci elektroenergetycznych

II OSK 1827/14 - Postanowienie NSA z 2015-03-13

Wniosek w przedmiocie kosztów postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Go 24/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-07-02

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego
1   Następne >   +2   6