Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SA/Wr 749/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Go 77/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-05-20

Wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego

VII SAB/Wa 53/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-19

Wniosek adwokata W. S. w sprawie ze skargi T.K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...]

II SA/Bd 1120/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Po 1039/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy uchylenia w wyniku wznowienia postępowania decyzji w sprawie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę;

II SA/Bd 1409/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II OZ 514/16 - Postanowienie NSA z 2016-05-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Lubuskiego , nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku dotyczącego udzielenia pozwolenia na rozbiórkę kiosku

II SA/Po 819/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej;

II SA/Łd 883/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych

II SA/Łd 951/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie orzeczenia o wydaniu z naruszeniem prawa decyzji w sprawie pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych
1   Następne >   +2   4