Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Go 275/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wyrażenia zgody na odstępstwo

IV SAB/Po 175/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-03-26

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania

II SA/Łd 26/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-04-12

Dnia 12 kwietnia 2019 roku WSA w Łodzi - Wydział II w składzie następującym: Przewodnicząca Sędzia WSA Agnieszka Grośińska po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2019 roku na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu J. S. od decyzji kasatoryjnej Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Kr 890/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OSK 336/19 - Postanowienie NSA z 2019-03-21

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 921/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 86/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-10-03

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Z. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 297/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu wobec zgłoszonych robót budowlanych

II SA/Sz 873/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-12-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skarżącej K. R. w pierwszej instancji w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 681/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie uchylenia ostatecznej decyzji i umorzenia postępowania