Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Go 810/19 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 55/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-14

WSA w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Adam Jutrzenka-Trzebiatowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 lutego 2020 r. sprawy ze sprzeciwu M.R. od decyzji Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Go 56/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-02-13

WSA w Gorzowie Wielkopolskim w składzie następującym: Przewodniczący Asesor WSA Jarosław Piątek po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 lutego 2020 r. sprawy ze sprzeciwu M.R. od decyzji Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Go 934/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-01-14

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej tytułem zastępstwa prawnego wykonanego na zasadzie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 854/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-05-08

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej za zastępstwo prawne w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Szczecinie oraz za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie wstrzymania w toku wz...

II SA/Ol 78/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-09-10

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia na budowę

II SA/Po 624/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2020-05-28

skarg [...] sp. z o.o. z siedzibą i [...] S.A. z siedzibą na decyzję Wojewody w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę;

II SA/Wr 252/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-07-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody D. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę automatycznej myjni samochodowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną