Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Łd 638/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2021-01-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Go 500/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zobowiązania do udostępnienia nieruchomości

II SA/Go 12/21 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-01-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

VII SA/Wa 183/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 105/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VII SA/Wa 104/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego