Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 266/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie sprzeciwu wobec zamiaru wykonania określonych robót budowlanych

II SA/Gl 96/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 172/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku pełnomocnika strony skarżącej o przyznanie wynagrodzenia tytułem nieopłaconej pomocy prawnej

II SA/Gl 96/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu