Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 717/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 717/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia, w wyniku wznowienia postępowania, decyzji w sprawie o pozwolenie na budowę

II SA/Gl 172/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-03-05

Sprawa ze skargi H. B. na [...] r., nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie pozwolenia na budowę

II SA/Gl 635/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej