Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OZ 764/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-08

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w pkt 3 i 4 sentencji wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Po 529/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-09-04

Skarga Miasta P. i Skarbu Państwa na decyzję Wojewody w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 390/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Łd 391/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości