Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

II SA/Go 198/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-08-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności:

II SA/Go 185/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-25

Skarga Gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr [...] Wójta Gminy z dnia [...] r. w sprawie odwołania W.T. ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół

II SA/Lu 1012/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-11-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr [...] Zarządu Powiatu z dnia [....] w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół

II SA/Bd 723/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-11-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

IV SA/Wr 472/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-10-30

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Powiatowego Centrum Edukacyjnego i Psychologiczno

III SA/Kr 1814/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-24

Skarga Gminy Wolbrom na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr 72/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno

III SA/Kr 1808/16 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-04-24

Skarga Gminy Wolbrom na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia nr 147/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Wolbrom w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno