Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II OZ 1097/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D.W., M. W. na niewykonanie przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku wydanego w sprawie sygn. akt VII SA/Wa 1820/04

II OZ 1337/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 423/08 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego należnego od skargi W. P. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Kłodzku grzywny za niewykonanie wyroku WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 28/06

II SA/Op 555/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-16

Skarga A. W.-P. i M. W. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie brzeskim za niewykonanie wyroku WSA w Opolu w przedmiocie samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego