Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Kr 1910/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-21

Sprawa ze skargi S.P. w przedmiocie wymierzenia grzywny na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ po wyroku uchylającym

II SA/Po 812/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-30

Sprawa ze skargi R. K. o wymierzenie Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywny za niewykonanie wyroku NSA Ośrodka Zamiejscowego w Poznaniu , o sygn. akt II SA/Po 426/01

II SA/Po 812/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-07-28

Sprawa ze skargi R. K. o wymierzenie Wojewodzie Wielkopolskiemu grzywny za niewykonane wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu o sygn. II SA/Po 426/01