Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1154/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-03

Zażalenie R. Ł. od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi R. Ł. w przedmiocie wymierzenia Wojewodzie [...] grzywny za niewykonanie wyroku w sprawie II SAB/Bd 135/12