Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Gl 1012/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie pozwolenia na budowę na skutek wniosku pełnomocnika procesowego skarżącego

II SA/Gl 416/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii wniosku M. K. o uzupełnienie wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 416/13

II SA/Lu 188/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na rozbudowę i przebudowę z a r z ą d z a zwrócić z urzędu stronie skarżącej kwotę 250 (dwieście pięćdziesiąt) złotych tytułem nadpłaconego wpisu od skargi kasacyjnej, którą wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa

II OSK 2666/12 - Postanowienie NSA z 2013-08-07

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia poz...

II OZ 57/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-07

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego II Wydziału WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Ol 237/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Bd 916/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 1004/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-06-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Łd 1152/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-05-17

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II OZ 1150/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Krakowie w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji
1   Następne >   +2   5